• Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

INFORMACJA

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz.UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

„Bajpol” s.c z siedzibą ul. Podlesie 3 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

2. W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail: bajpol.sc@onet.pl

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu

 a) Realizacji świadczeń usług polegających m.in. na prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych w okresie trwania przedmiotowej umowy o pracę oraz w zakresie po jej zakończeniu w określonym czasie

b) Przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

c) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)

 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia

 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO), prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetrwania danych (art. 21 RODO)

 

7. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych przez Spółkę usług

 

 

Dąbrowa Górnicza 25 maja 2018r.

 


¹ Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą